הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

קריאה בליטוראטר

1 post / 0 new
קריאה בליטוראטר

הנה הפסקה שהתעסקנו איתה ותרגמנו אותה בפגישה האחרונה לשימושכם ולהערותיכם, גם בעניין התרגום:

"
והאות שחורטת מבחינה את עצמה, בהיותה חתך, מן הסמבלנט, ממוססת את מה שעושה צורה, את התופעה, המטאור. זה זה, אני אמרתי לכם את זה כבר, שהמדע מפעיל מלכתחילה בצורה יותר עדינה, זה מה שהמדע מפעיל מלכתחילה על הצורות הנתפסות.
אך באותה איבחה זה צריך שיהיה גם הסילוק של מה שמן החתך הזה יהא התענגות. כלומר למוסס את מה שהיא מחזיקה בו מן ההשערה הזאת, אם לומר זאת כך, של ההתענגות, שעושה את העולם, שכן הרעיון של עולם זה זה. לחשוב שהוא עשוי מדחפים כפי שבאותה מידה מצטיירים החיים".